Kurs Ontology zanotował spadek poniżej poziomu 0.609802$, tracąc 0.06%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.609802 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT spadła w trakcie dnia o 0.06%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $390 mln, notując spadek o 0.660%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował wzrost na poziomie 7.48% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $88 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 194 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 39 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk