Kurs Ontology zanotował wzrost powyżej poziomu 0.882488$, zyskując 1.11%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.882488 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT wzrosła w trakcie dnia o 1.11%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $604 mln, notując wzrost o 1.092%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował wzrost na poziomie 3.02% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $122 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk