Kurs Ontology zanotował spadek poniżej poziomu 0.740683$, tracąc 4.43%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.740683 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT spadła w trakcie dnia o 4.43%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $482 mln, notując spadek o 4.11%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował wzrost na poziomie 2.67% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $65 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk