Kurs Ontology zanotował spadek poniżej poziomu 0.590251$, tracąc 2.02%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.590251 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT spadła w trakcie dnia o 2.02%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $375 mln, notując spadek o 2.19%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował stratę na poziomie 4.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $78 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 10-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk