Kurs Ontology zanotował wzrost powyżej poziomu 0.615458$, zyskując 4.26%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.615458 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT wzrosła w trakcie dnia o 4.26%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $393 mln, notując wzrost o 5.050%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował wzrost na poziomie 5.89% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $105 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk