Kurs Ontology zanotował wzrost powyżej poziomu 0.774432$, zyskując 2.47%

Responsive image Ontology - ONT

Kurs Ontology (ONT) osiagnął poziom 0.774432 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ONT wzrosła w trakcie dnia o 2.47%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ontology osiągneła poziom $503 mln, notując wzrost o 2.452%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ontology zanotował wzrost na poziomie 1.88% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $73 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 222 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 48 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ontology na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk