Kurs Peercoin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.242328$, zyskując 1.93%

Responsive image Peercoin - PPC

Kurs Peercoin (PPC) osiagnął poziom 0.242328 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PPC wzrosła w trakcie dnia o 1.93%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Peercoin osiągneła poziom $6 mln, notując wzrost o 1.909%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Peercoin zanotował wzrost na poziomie 4.78% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $47406.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Peercoin na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk