Kurs Peercoin zanotował wzrost powyżej poziomu 0.199703$, zyskując 2.27%

Responsive image Peercoin - PPC

Kurs Peercoin (PPC) osiagnął poziom 0.199703 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PPC wzrosła w trakcie dnia o 2.27%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Peercoin osiągneła poziom $5 mln, notując wzrost o 2.439%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Peercoin zanotował wzrost na poziomie 9.25% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $42124.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Peercoin na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk