Kurs PIVX zanotował spadek poniżej poziomu 0.217587$, tracąc 0.83%

Responsive image PIVX - PIVX

Kurs PIVX (PIVX) osiagnął poziom 0.217587 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PIVX spadła w trakcie dnia o 0.83%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty PIVX osiągneła poziom $13 mln, notując spadek o 1.66%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs PIVX zanotował wzrost na poziomie 17.0% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $438516

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: PIVX na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk