Kurs PIVX zanotował wzrost powyżej poziomu 0.24421$, zyskując 1.61%

Responsive image PIVX - PIVX

Kurs PIVX (PIVX) osiagnął poziom 0.24421 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PIVX wzrosła w trakcie dnia o 1.61%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty PIVX osiągneła poziom $15 mln, notując wzrost o 2.205%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs PIVX zanotował wzrost na poziomie 5.91% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $386054.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: PIVX na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk