Kurs PIVX zanotował spadek poniżej poziomu 0.303477$, tracąc 4.73%

Responsive image PIVX - PIVX

Kurs PIVX (PIVX) osiagnął poziom 0.303477 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PIVX spadła w trakcie dnia o 4.73%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty PIVX osiągneła poziom $18 mln, notując spadek o 4.41%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs PIVX zanotował stratę na poziomie 20% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $855983

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 249 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 87 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: PIVX na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk