Kurs PIVX zanotował spadek poniżej poziomu 0.218443$, tracąc 9.28%

Responsive image PIVX - PIVX

Kurs PIVX (PIVX) osiagnął poziom 0.218443 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PIVX spadła w trakcie dnia o 9.28%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty PIVX osiągneła poziom $13 mln, notując spadek o 8.39%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs PIVX zanotował stratę na poziomie 2.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $490045

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: PIVX na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk