Kurs Populous zanotował spadek poniżej poziomu 0.511664$, tracąc 1.29%

Responsive image Populous - PPT

Kurs Populous (PPT) osiagnął poziom 0.511664 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena PPT spadła w trakcie dnia o 1.29%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Populous osiągneła poziom $18 mln, notując spadek o 1.13%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Populous zanotował wzrost na poziomie 1.42% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $397439

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Populous na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk