Kurs Pundi X zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00012755$, zyskując 1.17%

Responsive image Pundi X - NPXS

Kurs Pundi X (NPXS) osiagnął poziom 0.00012755 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena NPXS wzrosła w trakcie dnia o 1.17%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Pundi X osiągneła poziom $30 mln, notując wzrost o 1.305%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Pundi X zanotował wzrost na poziomie 1.27% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $9 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Pundi X na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk