Kurs Qtum zanotował wzrost powyżej poziomu 1.73$, zyskując 0%

Responsive image Qtum - QTUM

Kurs Qtum (QTUM) osiagnął poziom 1.73 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena QTUM wzrosła w trakcie dnia o 0%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Qtum osiągneła poziom $166 mln, notując wzrost o 0.11%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Qtum zanotował wzrost na poziomie 6.49% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $271 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 194 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 39 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Qtum na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk