Kurs Qtum zanotował wzrost powyżej poziomu 1.74$, zyskując 0.57%

Responsive image Qtum - QTUM

Kurs Qtum (QTUM) osiagnął poziom 1.74 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena QTUM wzrosła w trakcie dnia o 0.57%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Qtum osiągneła poziom $167 mln, notując wzrost o 0.622%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Qtum zanotował wzrost na poziomie 7.45% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $297 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Qtum na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk