Kurs Qtum zanotował spadek poniżej poziomu 2.01$, tracąc 4.47%

Responsive image Qtum - QTUM

Kurs Qtum (QTUM) osiagnął poziom 2.01 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena QTUM spadła w trakcie dnia o 4.47%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Qtum osiągneła poziom $193 mln, notując spadek o 4.25%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Qtum zanotował stratę na poziomie 6.6% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $163 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 267 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 35 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Qtum na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk