Kurs Qtum zanotował wzrost powyżej poziomu 1.75$, zyskując 2.94%

Responsive image Qtum - QTUM

Kurs Qtum (QTUM) osiagnął poziom 1.75 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena QTUM wzrosła w trakcie dnia o 2.94%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Qtum osiągneła poziom $169 mln, notując wzrost o 3.666%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Qtum zanotował wzrost na poziomie 1.08% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $241 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Qtum na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk