Kurs Qtum zanotował spadek poniżej poziomu 2.26$, tracąc 2.21%

Responsive image Qtum - QTUM

Kurs Qtum (QTUM) osiagnął poziom 2.26 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena QTUM spadła w trakcie dnia o 2.21%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Qtum osiągneła poziom $217 mln, notując spadek o 2.13%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Qtum zanotował wzrost na poziomie 2.38% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $396 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Qtum na dzień: 14-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk