Kurs Ravencoin zanotował spadek poniżej poziomu 0.02361293$, tracąc 0.42%

Responsive image Ravencoin - RVN

Kurs Ravencoin (RVN) osiagnął poziom 0.02361293 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena RVN spadła w trakcie dnia o 0.42%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Ravencoin osiągneła poziom $124 mln, notując spadek o 0.1%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Ravencoin zanotował stratę na poziomie 1.7% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $10 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 255 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 94 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Ravencoin na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk