Kurs Revain zanotował wzrost powyżej poziomu 0.04123787$, zyskując 1.66%

Responsive image Revain - R

Kurs Revain (R) osiagnął poziom 0.04123787 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena R wzrosła w trakcie dnia o 1.66%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Revain osiągneła poziom $20 mln, notując wzrost o 2.609%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Revain zanotował stratę na poziomie 0.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $313340.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Revain na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk