Kurs Revain zanotował spadek poniżej poziomu 0.03583965$, tracąc 1.38%

Responsive image Revain - R

Kurs Revain (R) osiagnął poziom 0.03583965 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena R spadła w trakcie dnia o 1.38%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Revain osiągneła poziom $17 mln, notując spadek o 1.5%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Revain zanotował stratę na poziomie 7.1% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $951511

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Revain na dzień: 13-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk