Kurs Siacoin zanotował spadek poniżej poziomu 0.0014847$, tracąc 9,74%

Responsive image Siacoin - SC

Kurs Siacoin (SC) osiagnął poziom 0.0014847 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena SC spadła w trakcie dnia o 9,74%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Siacoin osiągneła poziom $62 mln, notując spadek o 8,26%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Siacoin zanotował stratę na poziomie 0,5% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $10 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Siacoin na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk