Kurs Steem zanotował spadek poniżej poziomu 0.120736$, tracąc 3.74%

Responsive image Steem - STEEM

Kurs Steem (STEEM) osiagnął poziom 0.120736 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STEEM spadła w trakcie dnia o 3.74%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Steem osiągneła poziom $39 mln, notując spadek o 4.04%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Steem zanotował wzrost na poziomie 3.10% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $359186

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Steem na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk