Kurs Steem zanotował spadek poniżej poziomu 0.142692$, tracąc 2.24%

Responsive image Steem - STEEM

Kurs Steem (STEEM) osiagnął poziom 0.142692 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STEEM spadła w trakcie dnia o 2.24%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Steem osiągneła poziom $45 mln, notując spadek o 2.28%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Steem zanotował stratę na poziomie 4% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $332326

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Steem na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk