Kurs Steem zanotował wzrost powyżej poziomu 0.18143$, zyskując 9.24%

Responsive image Steem - STEEM

Kurs Steem (STEEM) osiagnął poziom 0.18143 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STEEM wzrosła w trakcie dnia o 9.24%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Steem osiągneła poziom $60 mln, notując wzrost o 6.036%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Steem zanotował wzrost na poziomie 40.4% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $15 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Steem na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk