Kurs Stellar zanotował spadek poniżej poziomu 0.056004$, tracąc 0.56%

Responsive image Stellar - XLM

Kurs Stellar (XLM) osiagnął poziom 0.056004 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XLM spadła w trakcie dnia o 0.56%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Stellar osiągneła poziom $1 mld, notując spadek o 0.156%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Stellar zanotował wzrost na poziomie 0.08% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $171 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Stellar na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk