Kurs Stratis zanotował wzrost powyżej poziomu 0.305755$, zyskując 0.46%

Responsive image Stratis - STRAT

Kurs Stratis (STRAT) osiagnął poziom 0.305755 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STRAT wzrosła w trakcie dnia o 0.46%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Stratis osiągneła poziom $29 mln, notując wzrost o 2.34%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Stratis zanotował wzrost na poziomie 8.32% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $560756.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Stratis na dzień: 02-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk