Kurs Stratis zanotował spadek poniżej poziomu 0.363007$, tracąc 2.87%

Responsive image Stratis - STRAT

Kurs Stratis (STRAT) osiagnął poziom 0.363007 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STRAT spadła w trakcie dnia o 2.87%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Stratis osiągneła poziom $36 mln, notując spadek o 2.74%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Stratis zanotował stratę na poziomie 6.5% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $586967

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 238 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Stratis na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk