Kurs Stratis zanotował spadek poniżej poziomu 0.313547$, tracąc 0.81%

Responsive image Stratis - STRAT

Kurs Stratis (STRAT) osiagnął poziom 0.313547 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena STRAT spadła w trakcie dnia o 0.81%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Stratis osiągneła poziom $31 mln, notując spadek o 0.78%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Stratis zanotował stratę na poziomie 9.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $494375

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Stratis na dzień: 20-10-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk