Kurs Tether zanotował spadek poniżej poziomu 0.999951$, tracąc 0,00%

Responsive image Tether - USDT

Kurs Tether (USDT) osiagnął poziom 0.999951 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena USDT spadła w trakcie dnia o 0,00%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Tether osiągneła poziom $4 mld, notując spadek o 0.017%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Tether zanotował wzrost na poziomie 0.00% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $21 mld

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 1% i wynosi obecnie 263 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 38 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Tether na dzień: 01-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk