Kurs Tether zanotował wzrost powyżej poziomu 1$, zyskując 0%

Responsive image Tether - USDT

Kurs Tether (USDT) osiagnął poziom 1 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena USDT wzrosła w trakcie dnia o 0%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Tether osiągneła poziom $4 mld, notując wzrost o 0.020%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Tether zanotował wzrost na poziomie 0.04% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $25 mld, czyli 67.94% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Tether na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk