Kurs Tezos zanotował wzrost powyżej poziomu 1.17$, zyskując 3.53%

Responsive image Tezos - XTZ

Kurs Tezos (XTZ) osiagnął poziom 1.17 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XTZ wzrosła w trakcie dnia o 3.53%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Tezos osiągneła poziom $939 mln, notując wzrost o 2.083%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Tezos zanotował wzrost na poziomie 32.2% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $68 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 264 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 56 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Tezos na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk