Kurs TRON zanotował spadek poniżej poziomu 0.01407824$, tracąc 1.44%

Responsive image TRON - TRX

Kurs TRON (TRX) osiagnął poziom 0.01407824 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena TRX spadła w trakcie dnia o 1.44%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty TRON osiągneła poziom $931 mln, notując spadek o 1.1%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs TRON zanotował stratę na poziomie 7.3% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $915 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: TRON na dzień: 10-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk