Kurs TRON zanotował wzrost powyżej poziomu 0.01790091$, zyskując 3.41%

Responsive image TRON - TRX

Kurs TRON (TRX) osiagnął poziom 0.01790091 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena TRX wzrosła w trakcie dnia o 3.41%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty TRON osiągneła poziom $1 mld, notując wzrost o 2.888%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs TRON zanotował wzrost na poziomie 22.9% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mld, czyli 1.63% całkowitego wolumenu obrotów na wszystkich kryptowalutach.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: TRON na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk