Kurs VeChain zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00568901$, zyskując 7.90%

Responsive image VeChain - VET

Kurs VeChain (VET) osiagnął poziom 0.00568901 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena VET wzrosła w trakcie dnia o 7.90%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty VeChain osiągneła poziom $359 mln, notując wzrost o 7.947%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs VeChain zanotował wzrost na poziomie 38.7% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $90 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 250 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 58 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: VeChain na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk