Kurs Verge zanotował wzrost powyżej poziomu 0.00465436$, zyskując 1.05%

Responsive image Verge - XVG

Kurs Verge (XVG) osiagnął poziom 0.00465436 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena XVG wzrosła w trakcie dnia o 1.05%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Verge osiągneła poziom $74 mln, notując wzrost o 0.483%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Verge zanotował wzrost na poziomie 2.96% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $1 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 238 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 63 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Verge na dzień: 10-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk