Kurs Waves zanotował wzrost powyżej poziomu 1.1$, zyskując 6.79%

Responsive image Waves - WAVES

Kurs Waves (WAVES) osiagnął poziom 1.1 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena WAVES wzrosła w trakcie dnia o 6.79%.

W związku ze wzrostem kursu kryptowaluty, powiększyła się również jej kapitalizacja rynkowa. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Waves osiągneła poziom $109 mln, notując wzrost o 6.470%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Waves zanotował wzrost na poziomie 3.15% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $12 mln.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o -0% i wynosi obecnie 248 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 52 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Waves na dzień: 15-09-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk