Kurs Waves zanotował spadek poniżej poziomu 0.871812$, tracąc 0.86%

Responsive image Waves - WAVES

Kurs Waves (WAVES) osiagnął poziom 0.871812 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena WAVES spadła w trakcie dnia o 0.86%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Waves osiągneła poziom $86 mln, notując spadek o 1.23%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Waves zanotował wzrost na poziomie 2.45% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $62 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 261 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 93 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Waves na dzień: 18-01-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk