Kurs Waves zanotował spadek poniżej poziomu 0.82015$, tracąc 10.2%

Responsive image Waves - WAVES

Kurs Waves (WAVES) osiagnął poziom 0.82015 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena WAVES spadła w trakcie dnia o 10.2%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Waves osiągneła poziom $81 mln, notując spadek o 9.18%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Waves zanotował stratę na poziomie 13% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $44 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 3.% i wynosi obecnie 274 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 62 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Waves na dzień: 27-03-2020

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk