Kurs Zcash zanotował spadek poniżej poziomu 38.38$, tracąc 1.51%

Responsive image Zcash - ZEC

Kurs Zcash (ZEC) osiagnął poziom 38.38 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ZEC spadła w trakcie dnia o 1.51%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Zcash osiągneła poziom $299 mln, notując spadek o 1.37%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Zcash zanotował wzrost na poziomie 1.92% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $156 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 0.% i wynosi obecnie 264 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 56 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Zcash na dzień: 07-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk