Kurs Zcash zanotował spadek poniżej poziomu 29.98$, tracąc 0.46%

Responsive image Zcash - ZEC

Kurs Zcash (ZEC) osiagnął poziom 29.98 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ZEC spadła w trakcie dnia o 0.46%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Zcash osiągneła poziom $241 mln, notując spadek o 0.48%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Zcash zanotował wzrost na poziomie 9.77% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $121 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zwiększyła się o 4.% i wynosi obecnie 247 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 85 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Zcash na dzień: 10-12-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk