Kurs Zilliqa zanotował spadek poniżej poziomu 0.00654445$, tracąc 3.89%

Responsive image Zilliqa - ZIL

Kurs Zilliqa (ZIL) osiagnął poziom 0.00654445 $, o godzinie 06:30 (04:30 GMT), jak wykazują dane z Coindex Index. Tym samym cena ZIL spadła w trakcie dnia o 3.89%.

W związku ze spadkiem kursu kryptowaluty, pomniejszyła się również jej kapitalizacja rynkowa.Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty Zilliqa osiągneła poziom $60 mln, notując spadek o 3.94%.

Natomiast w ciągu ostatnich 7 dni kurs Zilliqa zanotował wzrost na poziomie 8.67% wartości.

W ciągu ostatnich 24 godzin, wolumen obrotu kryptowalutą wyniósł $12 mln

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zmniejszyła się o 2% i wynosi obecnie 195 mld dolarów. Całkowity obrót na giełdach wyniósł 37 mld dolarów.

Sprawdź kurs z wczoraj: Zilliqa na dzień: 17-11-2019

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostk